CASA  JUDETEANA  DE  PENSII  HUNEDOARA

330168 DEVA, Bd. DECEBAL bl.A1 parter
Judetul HUNEDOARA

 

ACHIZITII PUBLICE
 
Achizitii publice 2018
ACHIZITII PUBLICE SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE
- ANUNT SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE Descarca
- MODELE FORMULARE Descarca
ACHIZITII PUBLICE SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE
- ANUNT SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE Descarca
- MODELE FORMULARE Descarca
ACHIZITII PUBLICE SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI PAZA UMANA
- ANUNT SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI PAZA UMANA Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI PAZA UMANA Descarca
- MODELE FORMULARE Descarca
ACHIZITII SERVICII DE TRANSPORT VALORI
- ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE TRANSPORT VALORI Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE TRANSPORT VALORI Descarca
- MODELE FORMULARE Descarca
ACHIZITII SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE A SISTEMELOR DE ALARMA
- ANUNT MONITORIZARE SI INTERVENTIE SISTEME ALARMA Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI PAZA UMANA Descarca
- MODELE FORMULARE Descarca
ACHIZITII SERVICII DE INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE
- ANUNT SERVICII DE INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE Descarca
- CAIET DE SARCINI SERVICII DE INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE Descarca
- MODELE FORMULARE Descarca
Achizitii publice 2017
ACHIZITIE SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI PAZA
- ANUNT ACHIZITIE servicii de supraveghere si paza umana si protectie a bunurilor Descarca
- CAIET DE SARCINI pentru achizitia serviciului de paza si interventie cu societati specializate de paza si protectie Descarca
- ERATA 1 Servicii de supraveghere si paza umana si protectie a bunurilor Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
ACHIZITIE SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE
- ANUNT ACHIZITIE servicii de monitorizare/interventie a sistemelor de alarma Descarca
- CAIET DE SARCINI pentru achizitia de servicii de monitorizare, interventie si mentenanta a sistemelor de alarma Descarca
- ERATA 1 Servicii de monitorizare,interventie si mentenanta a sistemelor de alarma Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
ACHIZITIE SERVICII DE TRANSPORT VALORI
- ANUNT ACHIZITIE servicii de transport valori Descarca

- CAIET DE SARCINI pentru incheierea unui contract de prestari servicii transport valori

Descarca
- ERATA 1 Servicii de transport valori monetare Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
ACHIZITIE SERVICII SSM SI SU
- ANUNT ACHIZITIE servicii in vederea asigurarii activitatii de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor si protectie civila Descarca
- CAIET DE SARCINI privind incheierea unui contract de servicii in vederea asigurarii activitatii de securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor si protectie civila Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
ACHIZITIE SERVICII DE MEDICINA MUNCII
- ANUNT ACHIZITIE servicii de medicina muncii Descarca
- CAIET DE SARCINI privind incheierea unui contract de servicii de medicina muncii Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
ACHIZITIE SERVICII DE TRADUCERI AUTORIZATE
- ANUNT ACHIZITIE servicii de traduceri autorizate Descarca
- CAIET DE SARCINI privind incheierea unui contract de servicii de traducere autorizata Descarca
- ERATA 1 Servicii de traduceri autorizate Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
ACHIZITIE SERVICII DE INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE
- ANUNT ACHIZITIE servicii de intretinere echipamente informatice Descarca
- CAIET DE SARCINI privind incheierea unui contract de servicii intretinere echipamente informatice Descarca
ACHIZITIE SERVICII DE INTRETINERE SI GAZDUIRE SITE

- ANUNT ACHIZITIE servicii de intretinere si gazduire site

Descarca
- CAIET DE SARCINI privind incheierea unui contract de servicii intretinere si gazduire site Descarca
- ERATA 1 Servicii de intretinere si gazduire site Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
ACHIZITIE SERVICII DE CURATENIE
- ANUNT ACHIZITIE servicii de curatenie Descarca
- CAIET DE SARCINI privind incheierea unui contract de servicii de curatenie si igienizare Descarca
- ERATA 1 Servicii de curatenie si igienizare Descarca
- Proces verbal de evaluare a ofertelor Descarca
MODELE FORMULARE Descarca
PRECIZARI PRIVIND CONDITIILE DE PARTICIPARE Descarca
PROCESE VERBALE DE DESCHIDERE A OFERTELOR AFERENTE ACHIZITIEI DIRECTE 2017
- Proces verbal de evaluarea ofertelor Servicii de supraveghere si paza Descarca
- Proces verbal de evaluarea ofertelor Servicii de monitorizare, interventie si
   mentenanta sisteme alarma
Descarca
- Proces verbal de evaluarea ofertelor Servicii de transport valori Descarca
- Proces verbal de evaluarea ofertelor Servicii SSM si SU Descarca
- Proces verbal de evaluarea ofertelor Servicii de medicina MUNCII Descarca
- Proces verbal de evaluarea ofertelor Servicii de traducere specializata Descarca
- Proces verbal de deschiderea ofertelor Servicii de intretinere si gazduire site Descarca
- Proces verbal evaluare oferte Servicii de curatenie si igienizare Descarca