CASA  JUDETEANA  DE  PENSII  HUNEDOARA

330168 DEVA, Bd. DECEBAL bl.A1 parter
Judetul HUNEDOARA


                     ... detalii ...


                     ... detalii ...


                     ... detalii ...


                     ... detalii ...


                     ... detalii ...


                     ... detalii ...


                     ... detalii ...


                     ... detalii ...


                     ... detalii ...


                     ... detalii ...


                           ... detalii ...


                             ... detalii ...


                     ... detalii ...


                     ... detalii ...                          ... detalii ...


 

                          ... detalii ...


ANUNȚ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

- afișat astăzi, 12.04.2017 -

- 12 aprilie 2017 -

Casa Județeană de Pensii Hunedoara, în temeiul dispozițiilor art.47 alin.5 din Legea nr.207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură fiscală (publicată în M.O. nr. 547 din 23 iulie 2015), modif. și compl., face cunoscut faptul că au fost emise acte administrativ fiscale - respectiv proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile, în vederea recuperării sumelor datorate BASS (buget asigurări sociale) cu titlu de drepturi de pensie încasate necuvenit, pentru următoarea persoană:

NR.
CRT
NUME ȘI PRENUME DOSAR
DE EXECUTARE
LOCALITATEA DE DOMICILIU/
nr. act administrativ / proces-verbal de sechestru
1.   IUGA (BELEUCA) GABRIELA DINA 134/2008 Hunedoara/14628/CJP-HD/30.03.2017

Actul administrativ fiscal emis pe numele debitoarei susmenționată se consideră comunicat acesteia în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.

... detalii ...