CASA  JUDETEANA  DE  PENSII  HUNEDOARA

330168 DEVA, Bd. DECEBAL bl.A1 parter
Judetul HUNEDOARA

 

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR ÎN BAZA  CONTRACTELOR DE ASIGURARE SOCIALĂ! 

Pentru anul 2018 (începând cu data de 06.01.2018) sunt valabile urmatoarele:

Cota de contributie de asigurari sociale este de 25 %

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, potrivit  Legii nr. 3/ 2018 este de 4.162 lei

În  conformitate cu prevederile art. 36   din Legea nr. 263 / 2010 şi a Legii nr.3 / 2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris  în contractul de asigurare socială este, începând cu data de 06.01.2018,  de 1457 lei (se achită contribuţia C.A.S. 25% = 364 lei )

Pentru luna ianuarie 2018 nivelul minim al venitului lunar inscris în contractul de asigurare socială este de 35 %*(3131 lei*3 zile/20zile+4162 lei*17zile/20zile)

1403 lei (se achită contribuţia CAS 25 % =351 LEI)


CONTRIBUȚII - ÎNCEPÂND CU DATA DE 06.01.2018
VENIT ASIGURAT
(LEI)
CAS 25%
(LEI)
1.457 364
1.500 375
1.600 400
1.700 425
1.800 450
1.900 475
2.000 500
2.500 625
3.000 750
3.500 875
4.000 1000
4.500 1125
5.000 1500
6.000 1750
7.000 2000
8.000 2250
9.000 2500
10.000 2750
11.000 3000
12.000 3250

CAP. III LEGEA NR.19/2000 - Contributia de asigurari sociale

ART. 18
(1) In sistemul public sunt contribuabili, dupa caz:
a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale;
b) angajatorii;
c) persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. II, asimilate angajatorului in conditiile prezentei legi;
d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
e) persoanele prevazute la art. 5 alin. (2) care incheie contract de asigurare sociala.
(2) Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale*).
(3) Cotele de contributii de asigurari sociale se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat*).

*********) Alin. (1) al art. 16 din LEGEA nr. 387 din 31 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 31 decembrie 2007 prevede:
"(1) În baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2008 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:
A. În perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2008:
a) pentru condiţii normale de muncă 29%;
b) pentru condiţii deosebite de muncă 34%;
c) pentru condiţii speciale de muncă 39%.
B. Începând cu 1 decembrie 2008:
a) pentru condiţii normale de muncă 27,5%;
b) pentru condiţii deosebite de muncă 32,5%;
c) pentru condiţii speciale de muncă 37,5%."


********) Art. 22 din LEGEA nr. 487 din 27 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.047 din 29 decembrie 2006 prevede:
"ART. 22
(1) In baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2007 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru conditii normale de munca - 29%;
b) pentru conditii deosebite de munca - 34%;
c) pentru conditii speciale de munca - 39%.
(2) Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.
(3) Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007."


*******) Art. 21 din LEGEA nr. 380 din 15 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.150 din 19 decembrie 2005 prevede:
"ART. 21
(1) In baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2006 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru conditii normale de munca 30%;
b) pentru conditii deosebite de munca 35%;
c) pentru conditii speciale de munca 40%.
(2) Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca."


******) Alin. (1) al art. 26 din LEGEA nr. 512 din 22 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004, astfel cum a fost modificat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 139 din 29 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.280 din 30 decembrie 2004 prevede:
"Art. 26. - (1) In baza art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2005 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru conditii normale de munca 31,5%
b) pentru conditii deosebite de munca 36,5%
c) pentru conditii speciale de munca 41,5%."


*****) Art. 26 din LEGEA nr. 512 din 22 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004 prevede:
"ART. 26
(1) In baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2005 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru conditii normale de munca 29,5%;
b) pentru conditii deosebite de munca 34,5%;
c) pentru conditii speciale de munca 39,5%.
(2) Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca."


****) Art. 23 din LEGEA nr. 519 din 3 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 4 decembrie 2003 prevede:
"ART. 23
(1) In anul 2004 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc in baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) pentru conditii normale de munca - 31,5%;
b) pentru conditii deosebite de munca - 36,5%;
c) pentru conditii speciale de munca - 41,5%.
(2) Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca."


***) Art. 23 din LEGEA nr. 632 din 27 noiembrie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 3 decembrie 2002 prevede:
"ART. 23
In anul 2003 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc in baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) pentru conditii normale de munca - 34%;
b) pentru conditii deosebite de munca - 39%;
c) pentru conditii speciale de munca - 44%."


**) Art. 31 din LEGEA nr. 744 din 6 decembrie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 11 decembrie 2001 prevede:
"ART. 31
(1) In anul 2002, conform Legii nr. 19/2000, cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc in baza prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din legea mentionata, dupa cum urmeaza:
a) pentru conditii normale de munca - 35%;
b) pentru conditii deosebite de munca - 40%;
c) pentru conditii speciale de munca - 45%.
(2) In anul 2002 cotele de contributie pentru asigurarile pentru somaj sunt cele prevazute in legislatia in vigoare."


*) Art. 8 din LEGEA nr. 191 din 18 aprilie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 18 aprilie 2001 prevede:
"ART. 8
In anul 2001, de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000, in conditiile prevederilor art. 196, cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc in baza prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din legea mentionata, dupa cum urmeaza:
- 35% pentru conditii normale de munca;
- 40% pentru conditii deosebite de munca;
- 45% pentru conditii speciale de munca."